sarađen LOGO-05

Usluge

Naše usluge

Početak obavljanja djelatnosti u okviru građevinskog obrta, datira iz 1972. g., te se 1975. g. uspješno nastavlja pokretnim drobilicama i izradom betonskih blokova, a krajem 80-ih se nadopunjava građevinskim iskopima.

Daljnji nastavak poslovne aktivnosti bilježi stalni rast sve do početka domovinskog rata kada ujedno dolazi do privremene stagnacije.

Nakon domovinskog oslobođenja, slijedi nastavak rada uz proširenje građevinske djelatnosti otvaranjem kamenoloma Veprštak 1995. g. Kontinuiranim usavršavanjem i razvojem našeg poslovanja dajemo značajan doprinost ostvarivanja napretka u našoj djelatnosti, nastojeći udovoljiti specifičnim zahtjevima suvremenih građevinskih projekata. Kompetentnost, otvorenost i pouzdanosti u odnosu prema klijentima, zaposlenicima, kao i prema našim partnerima, smatramo glavnom karakteristikom tvrtke SARAĐEN d.o.o.

Tvrtka SARAĐEN d.o.o.., proizašla je iz obiteljskog obrta, danas uspješno objedinjuje 4 sektora: kamenolom, betonara, asfaltna baza i sektor gradnje, stvarajući pri tom stabilnu bazu za rješavanje najkompleksnijih građevinskih projekata.

 

Proizvodnja

Kameni agregat za izradu betona proizvodi se u postrojenjima za drobljenje i proslijavanje kamenih agregrata u raznim frakcijama; primarnom, sekundardnom i tercijarnom obradom, te se redovito ispituje i kontrolira od strane Instituta građevinarstva Hrvatske.

PROIZVODNI PROGRAM:
- kameni agregat 0-4 mm
- kameni agregat 4-8 mm
- kameni agregat 8-16 mm
- kameni agregat 16-32 mm
- miješano 0-4 mm
- miješano 8-16 mm
- tampon 0-31,5 mm
- tampon 0-63 mm
- jalovina
- lomljeni kamen

GRADNJA

Kao glavni ugovarač građevinskih poslova SARAĐEN d.o.o. preuzima kompletnu odgovornost za realizaciju Vašeg građevinskog projekta. Preuzimamo cjelokupne projekte, jamčimo klijentima rješenje iz „jedne ruke“, počevši od planiranja i koncepcije, preko nadzora i koordinacije svih jedinica koje sudjeluju u realizaciji projekta, pa sve do puštanja u rad čitavih sustava komunalne infrastrukture.

Singergetskim djelovanjem kamenoloma, vlastitik betonara, asfaltne baze i sektora gradnje u mogućnosti smo u najkraćem vremenu uspješno realizirati kompleksne projekte koji obuhvaćaju najrazličitije projektne i građevinske radove. Osim toga, značajnu pažnju pridajemo stalnom održavanju i povećanju tehničke i stručne opremljenosti, što nas čini pouzdanim partnerom u građenju uz konkurentne cijene!

BETONARA Veprštak, Dubrava kod Tisna

Integiranjem betonare i asfaltnog postrojenja u sustav kamenoloma, postavili smo čvrste osnove svih građevinskih poduhvata za uspijeh na građevinskom tržištu.

Beton je inače najviše upotrebljavao građevno gradivo; od mostova i zgrada, preko hidrotehničkih i prometnih objekata, pa sve do industrijskih objekata. Osim miješanja osnovnih sastojaka (cement, voda, pijesak i kameni agregat), u modernoj tehnologiji izrade betona vrlo često upotrebljavamo dodatke i aditive za sve vrste betona, čime kvalitetom odgovaramo na visoke suvremene standarde proizvodnje betona.

Uz proces proizvodnje betona vršimo još dopremanje betona, odnosno gradilišni transport i ugradnju betona, a prema zahtjevu investitora samostalno vršimo završnu obradu i njegovanje betona, čime smo postali regionalno prepoznatljiva tvrtka na području dviju spomenutih županija.

PROIZVODNI PROGRAM: Proizvodnja svih marki betona: C25/30. C30/37, C40/50, C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 beton sa čeličnim i polipropilenskim vlaknima, beton otporan na mraz i sol beton donjeg sloja betonskog kolnika beton habajućeg slonja betonskog kolnika

ASFALTNA BAZA Kamenolom Veprštak

Povezani zajedničkim ciljevima svaki od sektora se može koncentirati na vlastito područje kompetencije, a njihova zajednička suradnja je osnovni preduvjet uspješnog razvoja svakog građevinskog projekta i puštanja u rad konačnog proizvoda.

Budući da sinergijom rada kamenoloma, betonara i asfaltne baze pružamo svestranost, povezanost, ali istovremeno i kontinuitet gradnje, smatramo se kreatorom funkcionalnog i suvremenog svijeta graditeljstva u našoj regiji.