home :: kontakt ::
Intro
Kamenolom - Veprstak

KAMENOLOM – Veprštak

Dubrava kod Tisna

 
Kamenolom Veprštak od 1997. g. ponovo nastavlja višegodišnju tradiciju eksploatacije kvalitetnog kamena i kamenih agregata na ovom području, a smješten je u Dubravi kod Tisna, u blizini cestovne prometnice Šibenik – Zadar.
 
Kamen i kameni agregati su izuzetno pogodni za izradu donjih nosivih slojeva kolničke konstrukcije, te za proizvodnju betona opće namjene, armiranog i prednapregnutog betona, betona otpornog na mraz i sol, te donjeg sloja i habajućeg sloja betonskog kolnika. Osim toga služe i kao osnovna sirovina za proizvodnju asfalta.
 
Naše dugogodišnje iskustvo na području eksploatacije kamena i kamenih agragata, te lociranje uz kamenolom Veprštak, omogućuju nam da u najkraćem vremenu uspješno realiziramo sve vrste upita naših klijenata.
 
Kameni agregat za izradu betona proizvodi se u navedenim frakcijama, redovito se ispituje i kontrolira od strane Instituta građevinarstva Hrvatske, kako bi se dokazala svojstva propisana normama HRN B.B2.010 i HRN B.B3.100.

Proizvodni program


  • kameni agregat
  • kameni agregat
  • kameni agregat
  • kameni agregat
  • miješano
  • miješano
  • tampon
  • jalovina
  • lomljeni kamen
0-4 mm
4-8 mm
8-16 mm
16-32 mm
0-4 mm
8-16 mm
0-60 mm
Kamenolom
Kamenolom
Kamenolom
Kamenolom
Kamenolom
SARAĐEN d.o.o. - Stankovci ; Dubrava kod Tisna ; HR - 22 240 Tisno
tel.: +385 / (0)22 466 559 ; fax: +385 / (0)22 466586 ; info@saradjen.hr