home :: kontakt ::
Intro
SARADEN d.o.o.

Podvožnjak i pješački most na dionici Drniš-Širitovci

 

Podvožnjak Kalun na županijskoj cesti ŽC-6246 Drniš-Širitovci, je predviđen povezivanje rudnika kamena «KALUN» Drniš sa tvornicom. Također se radi pješački most, da se može nesmetano odvijati prolaz radnika-pješaka u krugu tvornice.

 

Podvožnjak je projektiran  kao konstrukcija iz prefabriciranih grednih nosača sa monolitnom kolovoznom pločom sistema proste grede sa nepomičnim ležajevima. Ukupna širina 9,60 m (2 kolovozna traka 2x3,30 m+ trak za gubljenje 3,00 m). Obostrane pješačke staze i jednostruke  distantne ograde su širine 1,80 m. Obostrana zaštitna ograda je visine 90cm+20 cm=110 cm.

 

Nosiva konstrukcija podvožnjaka je od predgotovljenih AB-elemenata, širine 99 cm i visine 30 cm koji se montiraju na monolitne upornjake i monolitiziraju se sa AB pločom d=20 cm. 

  • Projektirana nosivost podvožnjaka je 600 KN (33,33KN/m2).
  • Projektirana nosivost pješačkog mosta je 5,0 KN/m2.
  • Svijetli raspon podvožnjaka i pješačkog mosta je 6,00m.
  • Projektirani vijek građevine je 100 godina.
SARAĐEN d.o.o. - Stankovci ; Dubrava kod Tisna ; HR - 22 240 Tisno
tel.: +385 / (0)22 466 559 ; fax: +385 / (0)22 466586 ; info@saradjen.hr