home :: kontakt ::
Intro
Gradnja

Trgovački centar LIDL u Zadru

Najuspješnijih trgovački lanac u Europi!


Građevina je riješena zidanom konstrukcijom, sa AB serklažima. Temeljenje je na armiranobetonskim temeljnim trakama. Pod nosivim zidovima (fasada i zidovi pregrada – različitih požarnih sektora) izvode se trakasti temelji.

 

Završna obrada fasadnih zidova je ukrasna žbuka, a iznutra glatka žbuka obojena disperzivnim bojama. Kod svih «mokrih» prostorija zidovi su obloženi keramičkim pločicama. Spušteni stropovi su postavljeni u većem dijelu objekta sa metalnom konstrukcijom.

 

Na glavne drvene rešetkaste nosače postavljaju se letve, preko kojih se postavlja trapezni lim, kao završni sloj krova. Krov zgrade je neprohodan, kosi, blagog nagiba: termoizolacija se postavlja između glavnih nosača.

 

Predviđeno parkiralište na parceli kapaciteta je 204 parking mjesta + 7 parking mjesta za invalide = ukupno 211 parking mjesta. Oborinska voda sa kolnika i nogostupa uzdužnim i poprečnim padovima će se usmjeravati prema rigolima i slivnicima. Parkirališta i glavne pješačke površine opločene su betonskim elementima.

 

Građevina je prizemni objekt, tlocrtnih gabarita cca 60,0 x 40,0 m.

 

1.jpg2.jpg
3.jpg4.jpg
5.jpg6.jpg
SARAĐEN d.o.o. - Stankovci ; Dubrava kod Tisna ; HR - 22 240 Tisno
tel.: +385 / (0)22 466 559 ; fax: +385 / (0)22 466586 ; info@saradjen.hr