SARAĐEN d.o.o. - Stankovci

 

Dubrava kod Tisna, HR - 22 240 Tisno

 

tel.: +385 / (0)22 / 466 559 (ured)
fax: +385 / (0)22 / 466 586 (ured)
tel.: +385 / (0)22 / 785 7536 (kamenolom)
info@saradjen.hr  -  www.saradjen.hr

 

 

hrvatski I english