home :: kontakt ::
Intro
Betonara - Veprstak

BETONARA

Veprštak, Dubrava kod Tisna, Biograd

 
Integriranjem betonare i asfaltnog postrojenja u sustav kamenoloma, postavili smo čvrste osnove svih građevinskih poduhvata, ostvarujući pri tom stratešku fleksibilnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta za uspjeh na građevinskom tržištu.
 
Beton je najviše upotrebljavano građevno gradivo; od mostova i zgrada, preko hidrotehničkih i prometnih objekata, pa sve do industrijskih objekata.
 
Uz proces proizvodnje betona vršimo još dopremanje i uskladištenje sastojaka betona, vanjski transport, gradilišni transport, ugradbu, završnu obradu slobodne površine betona i njegovanje betona.
 

Tehnički podaci

 • betonara Veprštak
 • betonara Dubrava kod Tisna
 • betonara Biograd
= 60 m³/h
= 30 m³/h
= 45 m³/h
Proizvodnja betona također podliježe stalnoj kontroli od strane Instituta građevinarstva Hrvatske, Poslovni centar Split, čime se garantira kvaliteta i marka proizvedenog betona.

Proizvodni program

Proizvodnja svih marki betona:

 

 • MB 10, MB 15, MB 20, MB 25, MB 30, MB 35;
 • armirani beton
 • prednapregnuti beton
 • beton otporan na mraz i sol
 • beton donjeg sloja betonskog kolnika
 • beton habajućeg sloja betonskog kolnika  

Osim miješanja osnovnih sastojaka (cement, voda, pijesak i kameni agragat), u modernoj tehnologiji izrade betona vrlo često upotrebljavamo dodatke betonu ili aditive za sve vrste betona.

Mehanizacija

 

 • mikser (2x)
 • mikser (1x)
 • mikser (4x)
 • pumpa za beton – dohvat
 • pumpa za beton – dohvat
 • pumpa za beton – dohvat
6 m³
7 m³
9 m³
24 m
25 m
32 m
Betonara
Betonara
Betonara
Betonara
Betonara
Betonara
Betonara
SARAĐEN d.o.o. - Stankovci ; Dubrava kod Tisna ; HR - 22 240 Tisno
tel.: +385 / (0)22 466 559 ; fax: +385 / (0)22 466586 ; info@saradjen.hr