home :: kontakt ::
Intro
Asfaltna baza

ASFALTNA BAZA

Kamenolom Veprštak

 
SARAĐEN d.o.o. pridaje veliku pozornost razvoju novih sektora unutar tvrtke. Najnoviji među njima je asfaltna baza postavljena unutar kamenoloma Veprštak koja je s proizvodnjom započela
početkom 2005. g.
 
Povezani zajedničkim ciljevima svaki od sektora se može koncentrirati na vlastito područje kompetencije, a njihova zajednička suradnja je osnovni preduvjet uspješnog razvoja svakog građevinskog projekta i puštanja u rad konačnog proizvoda.
 
Budući da sinergijom rada kamenoloma, betonara i asfaltne baze pružamo svestranost, povezanost, ali istovremeno i kontinuitet gradnje, smatramo se kreatorom funkcionalnog i suvremenog svijeta graditeljstva u našoj regiji.
 

Proizvodni program

Asfaltna baza (zatvoreni sustav):
- Ammann ARR 100 = 100t/dan

Proizvodnja svih vrsta asfalta:
- AB 8, AB 11, AB 11 E
- BN 16, BNMS 16, BNS 22, BNS 32P

Mehanizacija

Oprema za pripremu asfalta:

 • bager
 • buldožer
 • kopaktor 
 • grejder
 • kombinirke
 • valjci
 • transportna sredstva

Oprema za ugradnju sfalta:

 • utovarivač
 • finišer (veliki i mali) 
 • valjci (2x)
 • transportna sredstva
Asfaltna baza
Asfaltna baza
Asfaltna baza
Asfaltna baza
Asfaltna baza
SARAĐEN d.o.o. - Stankovci ; Dubrava kod Tisna ; HR - 22 240 Tisno
tel.: +385 / (0)22 466 559 ; fax: +385 / (0)22 466586 ; info@saradjen.hr